Przedmioty do wyboru

Przedmioty

Wykład 11 h + Laboratorium 12 h + Seminarium 22 h
Wykład 30 h
Wykład 7 h + Laboratorium 24 h + Seminarium 14 h
Wykład 30 h + Laboratorium 30 h
Wykład 15 h + Seminarium 15 h
Wykład 15 h + Seminarium 15 h
Wykład 30 h
Wykład 15 h + Laboratorium 30 h
Wykład 15 h + Seminarium 15 h

Ostatnio dodane pliki

03.01.2019 - lista 5 reakcje sprzęgania , strona >>
28.11.2018 - lista 4 chemia karboanionów , strona >>
09.11.2018 - 2081109_Widma MS_teoria.pdf , strona >>
09.11.2018 - odciski.jpg , strona >>
07.11.2018 - lista 3 wprowadzanie heteroatomów , strona >>
06.11.2018 - Wyklad 01_2018.pdf , strona >>
06.11.2018 - Chks_2018_sem4.pdf , strona >>
18.10.2018 - lista 2 edukcja , strona >>
08.10.2018 - lista1 utlenianie , strona >>