Metody fizykochemiczne - CE


  • dr Alicja Kluczyk - czwartek, 21 kwiecień, 2016 - 16:42

Wyniki z ćwiczenia 2 dla grupy 3 zostały zamieszczone. 

Dostępne sa trzy pliki wzorcowe: podstawowy (aspiryna, kofeina, paracetamol), z dodatkiem naproksenu i z dodatkiem ibuprofenu.