Kolokwium II _poprawa, Biotechnologia (grupa A. Berlickiej)


  • dr Anna Berlicka - piątek, 4 kwiecień, 2014 - 13:13

Osoby z mojej grupy, które poprawiały kolokwium II(SE) w czwartek i piątek (nr indeksów: 265810 i 266813) uzyskały oceny pozytywne. Pozostałe osoby, które nie przystąpiły do poprawy proszone są o kontakt w celu ustalenia nowego terminu poprawy. Wstępnie proponuję środę 8.30-11.00 (laboratorium chemii organicznej).
Anna Berlicka