Kolokwium Analiza II - wyniki


  • dr hab. Mariola Kuczer - wtorek, 28 maj, 2019 - 14:18

W załączniku wyniki  kolokwium poprawkowego z Analizy.

Do 07.06 prosimy o przesłanie na adres: mariola.kuczer@chem.uni.wroc.pl listy osób chcących pisać kolokwium Zaliczeniowe.

Załączniki