Kolokwium Analiza I - wyniki


  • dr hab. Mariola Kuczer - wtorek, 21 maj, 2019 - 15:44

Szanowni Państwo,

W załączniku wyniki pierwszego terminu kolokwium z Analizy.

Do końca tygodnia prosimy o przesłanie na adres: mariola.kuczer@chem.uni.wroc.pl listy osób chcących pisać kolokwium poprawkowe.