Informacja naukowa w chemii - zadanie zaliczeniowe


  • dr Marek Cebrat - środa, 13 styczeń, 2016 - 15:06

W załączniku zamieszczam zadanie zaliczeniowe. Rozwiązanie należy dostarczyć do 26.01. w postaci wydruku lub pliku pdf przesłanego pocztą elektroniczną.

M. Cebrat