Informacja naukowa w chemii - oceny końcowe


  • dr Marek Cebrat - wtorek, 2 luty, 2016 - 10:17

W załączniku znajduje się uzupełniona lista z ocenami zadania zaliczeniowego oraz proponowane oceny końcowe. Brak oceny oznacza, że nie otrzymałem od danej osoby rozwiązanego zadania zaliczeniowego. Jeśli osoby te nie dostarczą mi rozwiązań najpóźniej do środy 3.02., nie otrzymają zaliczenia! We czwartek 4.02. oceny wpiszę do protokołu w USOSie.

Jeśli ktoś z Państwa chciałby dowiedzieć się, czemu dostał właśnie taką ocenę, proszę się do mnie zgłosić osobiście (pok. 253).

Najczęstsze błędy w zadaniach:

- brak lub niepełne tytuły tabeli i podpisy pod wykresami,

- niepełne dane bibliograficzne publikacji (!!!),

- format bibliografii i tabeli niezgodny z wymaganiami czasopisma (np. zbędne linie poziome w tabeli)

- skopiowane nieodpowiednie fragmenty "Instrukcji dla Autorów" lub niepełne instrukcje,

- nieopisane osie, niepoprawna lokalizacja legendy na wykresie

- itp., itd. 

 

Marek Cebrat

 

Kierunek/specjalność: