ChB IVr - Lab. prod. naturalnych


Zajęcia organizacyjne z lab. prod. naturalnych odbędą się DLA CAŁEGO ROKU w piątek 27 lutego 2009 o godz. 11:15 w lab. ch. organicznej.