Biotechnologia - wyniki poprawy kolokwium I


  • dr Marek Cebrat - czwartek, 19 marzec, 2015 - 10:02

W załącznikach wyniki poprawy kolokwium I w dniu 18.03.2015.

Osoby, które kolejny raz nie zdały którejś z części tego kolokwium, powinny poprawić je w dniu 25.03., bezpośrednio po napisaniu kolokwium II. 

UWAGA!!!:
Przypominam, że tylko jedno kolokwium w semestrze można pisać 3-krotnie (termin pierwszy i dwie poprawy)! Jeśli ktoś wykorzysta tę szansę teraz, wszystkie kolejne kolokwia może poprawiać tylko raz!