Biotechnologia i Biofiz. - poprawa kolo 4 (grupa 4, MC)


Wyniki z poprawy kolokwium 4 (C=O) dla grupy 4 (M. Cebrat) są dostępne z załączniku po podaniu stałego hasła.
Tym razem kolokwium wypadło nieco lepiej, ale wyniki też nie zachwycają...